Vroeger, zo'n 2000 tot 3000 jaar geleden, in de tijd van de Grieken, hadden de mensen voor ieder levensgebied een aparte god of godin. Zo was Demeter verantwoordelijk voor een goede oogst, Afrodite was de godin van liefde en schoonheid, Artemis zorgde dat de jacht goed verliep, Pan was de god van de herders, Ares de oorlogsgod, Athene de godin van de wijsheid en ging je een zeereis maken dan moest je offeren aan de zeegod Poseidon voor een behouden vaart.

De verschillende goden woonden allemaal samen in de nevelen van de top van de Olympus, de hoogste berg van Griekenland. Ze leefden daar als gewone mensen: ze eten, drinken, kletsen, jagen, feesten, worden verliefd, trouwen, maken ruzie en leggen het weer bij. Soms maakten ze uitstapjes naar de aarde om stervelingen een handje te helpen, bijvoorbeeld bij de oorlog om Troje. De meeste goden en godinnen waren familie van elkaar, of anders waren ze wel vrienden of vijanden. De dondergod Zeus was de baas, de Oppergod, hij besliste wie er gelijk kreeg bij meningsverschillen en hoe goden of mensen die de regels hadden overtreed werden bestraft.
Zijn broer Hades heerstte in de onderwereld, het gebied onder de aarde, waar volgens de Grieken de doden woonden.

De Romeinen die in de eerste eeuwen van de jaartelling vanuit Rome een groot deel van Europa veroverden namen veel van de Griekse godsdienst over. De goden kregen andere, Romeinse namen, maar ze hielden hun karakter en kenmerken. En ook de mythen die verteld werden over de oude Griekse goden veranderden niet. De oppergod Zeus heette nu Jupiter maar hij bleef een dondergod en getrouwd met de jaloerse Hera, door de Romeinen Juno genoemd.

De Romeinen hadden naast de Griekse ook nog een aantal "eigen" goden. Zo werd Isis, een van oorsprong Egyptische vruchtbaarheidsgodin ook door Romeinen aanbeden en had de cultus van de Perzische oorlogsgod Mithras ook in Rome veel aanhang. Bovendien had ieder huis zijn eigen huisgoden, de Laren, waarvoor een speciaal altaar was ingericht.
De Romeinen hadden ook hun eigen helden en heldenverhalen zoals dat van Aeneas, de stichter van Rome.

Op deze website kun je de belangrijkste goden van de Grieken die ook overgenomen zijn door de Romeinen leren kennen. Op de berg Olympus worden ze één voor één aan je voorgesteld. Over iedere god lees je hier alles wat je van hem of haar zou willen weten.

Kies verhalen als je wilt weten welke avonturen deze goden hebben beleefd volgens de oude Grieken en Romeinen. De verhalen, ook wel mythes genoemd, omdat ze niet echt zijn gebeurd, gaan ook over helden als Perseus, Heracles (de Romeinen noemden hem Hercules ), Aeneas en Theseus. Door de verhalen leer je ook de goden nog beter kennen.

Griekse en Romeinse goden
Apollo (Apollo)
god van het licht,
muziek en kunst
Artemis (Diana)
godin van jacht
en dieren
Zeus (Jupiter),
oppergod,
god van donder
en bliksem
Hera (Juno)
godin van het
huwelijk
Athene (Minerva)
godin van de
wijsheid
Hermes (Mercurius),
boodschapper
van de goden,
god van kooplieden
en reizigers
Hestia (Vesta)
godin van huis
en haard
Ares (Mars),
oorlogsgod
Afrodite (Venus)
godin van liefde
en schoonheid,
met Eros
(Cupido)
Hefaistos (Vulcanus),
vuurgod,
smid der goden
Poseison (Neptunus),
god van de zee
Dionysus (Bacchus),
god van de wijn
Demeter (Ceres),
oogstgodin,
en haar dochter
Persephone
(Proserpina)
Hades (Pluto)
heerser van de
onderwereld
Pan (Faunus)
 de herdersgod
© 2002-2020 out of the blue