De goden op de berg Olympus

Klik hier voor nog een god

Klik op de top van de Olympus om de volgende god te zien. Of kies zelf een god uit de lijst. Klik op de pijl voor de volgende god.
Als je op een god klikt die er al staat zie je de informatie over hem opnieuw.
En als je, in de beschrijving van een god, op klikt, krijg je een verhaal te zien.

Apollo heeft het knapste uiterlijk van de goden. Hij was de tweelingbroer van Artemis (Diana), met wie hij graag op jacht ging. In de liefde had hij weinig geluk. Zijn lauwer (=laurier) krans draagt hij sinds de droevig afgelopen affaire met de nymf Dafne klik hier voor het verhaal Apollo verliefd op de nymf Dafne.

Als god van de muziek werd hij vaak afgebeeld met een lier, een populair instrument in de oudheid. Hij kon er niet goed tegen als zijn kunde in twijfel werd getrokken klik hier voor het verhaal van De oren van koning Midas. Soms is hij vergezeld van de 9 muzen, 9 godinnen, ieder met een speciaal talent. Zo is Euterpe de muze van de muziek, Clio de muze van de geschiedenis en Thalia de muze van het blijspel

In Delphi doodde Apollo de draak Python en stichtte hij een heiligdom. Hier deed het orakel van Delphi, de priesteres de Pythia, haar raadselachtige uitspraken over de toekomst. Bovendien werd er regelmatig een sportfeest gehouden, de Pythische spelen, ter ere van Apollo.

De smid onder de goden, Hefaistos smeedt de bliksemschichten voorZeus en veel meer mooie en betoverende dingen. Hij doet dat in zijn smidse, onder een vulkaan waaruit je het vuur soms hoog ziet opspatten als hij aan het werk is. Zo komt hij ook aan zijn Romeinse naam: Vulcanus. Hij wordt geholpen door de cyclopen, eenogige reuzen.

De moeder van Hefaistos is Hera die hem na zijn geboorte vol afschuw verstootte omdat zo lelijk was. Hij groeide op in een grot waar hij de smeedkunst leerde.

Later nam hij wraak op zijn moeder door een prachtige troon voor haar te maken waar ze niet meer uit los kon komen toen ze erop ging zitten klik hier voor het verhaal Hefaistos neemt wraak. Toen hij zijn moeder losgemaakt had mocht hij als beloning trouwen met de mooie Afrodite.

Later werd hij, in een vlag van woede, nog eens door Zeus van de Olympus gegooid. Hij kwam deze keer minder goed terecht, op het eiland Lemnos, en brak beide benen. Sindsdien loopt hij mank. Maar hij maakte snel twee gouden meisjes om hem bij het lopen te steunen.

Afrodite is geboren uit het bloed van de oergod Uranos. Zijn bloed viel in zee en veranderde in schuim, uit het schuim werd de beeldschone Afrodite geboren. Ze kwam aan land bij Paphos, op het eiland Cyprus.

Ze is beslist de mooiste van alle godinnen. Eigenlijk is ze getrouwd met de god Hefaistos klik hier voor het verhaal Hefaistos neemt wraak, maar ze is vaak verliefd op andere goden of aardse mannen, zoals de oorlogsgod Ares, de knappe jonge jager Adonis klik hier voor het verhaal van De mooie Adonis en Anchises, de koning van Dardanus.
Uit haar relatie met Anchises wordt Aeneas, de stichter van Rome geboren. klik hier voor het verhaal van De reis van Aeneas

Een andere zoon van haar is Eros, een gevleugelde godje met pijl en boog. Als Eros (Cupido in het Romeins) zijn gouden pijlen afvuurt wordt de getroffene verliefd op de eerste die hij tegen komt klik hier voor het verhaal van Apollo verliefd op de nymf Dafne.
Afrodite helpt zelf ook vaak de liefde een handje, zoals in het verhaal van Milanion en Atalante klik hier voor het verhaal van Milanion en Atalanta.

Athene is een dochter van Zeus, ze is geboren uit zijn hoofd.klik hier voor het verhaal van De geboorte van Athene

Behalve godin van wijsheid is ze godin van de oorlog, maar dan niet van het vechten, zoals Ares, maar van het bedenken van slimme strategiëen.

Ze is ook nog godin van nijverheid, zoals spinnen, naaien en pottenbakken. Ze heeft veel handige dingen uitgevonden zoals de kruik en het pottenbakkerswiel.

Haar belangrijkste uitvinding is de olijfboom. Door deze uitvinding won ze een wedstrijd met Poseidon. De winnaar, Athene dus, werd beschermgod van de Griekse stad Athene. Haar uil is nog altijd het symbool van de stad. Mensen offerden vaak olijfolie aan haar.

Athene was ook beschermster van helden als Odysseus, Heracles en Perseus. De enge Medusakop die ze op haar borst draagt heeft ze gekregen van Perseus. klik hier voor het verhaal van de Avonturen van de held Perseus

Artemis is de tweelingzus van Apollo, de god van de zon, met wie ze veel optrekt. Ze is de lievelingsdochter van Zeus en zat vaak bij hem op schoot toen ze klein was.

Het liefste is Artemis buiten, in de bossen en velden. Ze draagt een korte jurk, zodat er niets in de weg zit als ze gaat jagen. Haar koker met pijlen draagt ze op haar rug. Ze is vaak in gezelschap van de Pleiaden, zeven nimfen, zussen van elkaar, die nu als sterrenbeeld aan de hemel staan.

Artemis wil niet trouwen en moet niet veel hebben van mannen (behalve dan toen ze verliefd werd op Orion, maar daar stak Apollo een stokje voor klik hier voor het verhaal van Artemis en Orion. Daarom is ze ook de godin van jonge, ongetrouwde meisjes. Als Griekse meisjes een jaar of 12 zijn is hun jeugd voorbij en dragen ze hun speelgoed op aan Artemis.

Zeus is de Oppergod, de heerser van de hemelen en de koning van de goden. Na een lange strijd met reuzen en Titanen klik hier voor het verhaal van OlympiŽrs en Titanen, hoe Zeus de Oppergod werdkoos hij de berg Olympus als woonplaats voor de goden.
Zijn broers Poseidon en Hades werden de heersers van de zee en van de onderwereld.

Hij was getrouwd met Hera maar had veel avontuurtjes met andere godinnen en vrouwen. Veel goden en halfgoden zijn kinderen van Zeus bijvoorbeeld Athene en Hercules.

Zeus is de god van donder en van bliksem. Zijn wapens waren bliksemschichten, gesmeed door Hefaistos.

Bij de Romeinen is hij als Jupiter één van de belangrijkste goden. Er zijn vele tempels aan hem gewijd zoals de grootste midden in Rome, op het Capitool.

Demeter, of in het Romeins Ceres, was een belangrijke godin, vooral op het platteland, omdat zij kon zorgen voor een goede oogst. Ze werd ook wel "Moeder Aarde" of "graanmoeder" genoemd. Er zijn voor haar grote en belangrijke tempels gebouwd.

Erg verdrietig is het verhaal hoe ze jarenlang zocht naar haar dochter Persephone (Proserpina in het Romeins) die ontvoerd was door Hades klik hier voor het verhaal van Hades ontvoert Persefone, de god van de onderwereld. Door haar verdriet bleef de aarde dor en droog. Uiteindelijk werd afgesproken dat Persephone in de lente en zomer bij haar moeder mocht wonen. De rest van het jaar bracht Persephone in de onderwereld door.

Hera (Juno) is getrouwd met Zeus, de oppergod, en daarom is ze de koningin van de goden.

Het is niet gemakkelijk om met Zeus getrouwd te zijn, hij zit vaak achter andere vrouwen aan. Hera is nogal jaloers aangelegd. Voortdurend maakt ze de minnaressen van Zeus en hun kinderen het leven zuur. Zo zit ze de held Heracles van kleins af aan dwars klik hier voor het verhaal van Heracles en zijn heldendaden.

Trojanen haat ze ook. Dat komt omdat een Trojaanse prins, Paris, een andere godin als mooiste aanwees klik hier voor het verhaal van Paris kiest de mooiste. Ze probeert de Trojaan Aeneas, de stichter van Rome, op zijn zeereis te laten verdrinken.klik hier voor het verhaal van De reis van Aeneas

Soms zijn zelfs haar eigen kinderen zijn niet veilig voor haar. Haar zoon Hefaistos gooit ze uit de hemel omdat ze hem zo lelijk vindt. Hij weet later wraak te nemen klik hier voor het verhaal Hefaistos neemt wraak

Hestia is de oudste zus van Zeus, ze zat midden in de hemel bij de haard ("Hestia" betekent "haard"). Ze mocht altijd als eerste een stukje kiezen uit het geofferde vlees. Omdat de haard het middelpunt is van het gezinsleven is Hestia ook de godin van het gezin. Als mensen ergens anders een kolonie gingen stichten namen ze een stukje gloeiend hout mee uit de "haard" van hun geboortestad.

Hestia is beter bekend onder haar Romeinse naam Vesta want ze was erg belangrijk bij de Romeinen. Zolang het heilig vuur brandde in haar tempel, de tempel van de Vestaalse maagden, was de stad veilig. Ieder jaar op nieuwjaarsdag, 1 maart, werd het opnieuw aangestoken. Ging het tussentijds uit dan voorspeldde dat niet veel goeds.
Op 9 juni waren de Vestalia, het feest van de Vestaalse maagden. Huismoeders brachten dan hun offers naar de tempel van Vesta. De ezels die de molenstenen trokken mochten die dag rusten. Ze werden versierd met viooltjes en vlechten van brood.

Ares de oorlogsgod is een echte vechtersbaas. Hij denkt nooit lang na maar stormt overal meteen op af. Heel anders dus dan de oorlogsgodin Athene, die juist nadenkt over slimme manieren om de vijand aan te vallen. In de Trojaanse oorlog staan ze ieder aan een andere kant: Ares is voor de Trojanen, Athene helpt de Grieken.

Met de liefdesgodin Afrodite (Venus) kon de stoere Ares juist heel goed opschieten. Ze waren erg verliefd op elkaar en hadden samen een aantal kinderen zoals het liefdesgodje Eros.

Bij de Romeinen was de oorlogsgod Mars een belangrijke god omdat de Romeinse legers veel oorlogen voerden om nieuwe gebieden te veroveren. Bovendien was Mars volgen Romeinse mythen de vader van Romulus en Remus, de wolfskinderen die Rome hebben gesticht. klik hier voor het verhaal Romulus en Remus stichten Rome
De eerste maand van het Romeinse nieuwe jaar werd naar hem "Mars" genoemd, bij ons is dat de maand maart. De Romeinen hielden ieder jaar een aantal feesten ter ere van Mars, onder andere paardenrennen op 4 maart.

Bij de verdeling van het universum tussen Zeus, Hades en Poseidon klik hier voor het verhaal van OlympiŽrs en Titanen, hoe Zeus de Oppergod werd kreeg Poseidon de zeeën om over te heersen. Deze woeste god kon met zijn drietand golven hoog opzwiepen en stormen los laten barsten opf weer tot bedaren brengen. Bovendien kon hij aardbevingen en ander natuurgeweld op aarde veroorzaken.

Voordat zeelieden vertrokken gingen ze eerst offers brengen aan Poseidon om hem een kalme overtocht te bidden.

Toen de stad Athene een wedstrijd hield om een beschermgod te kiezen gaf hij de stad een zoutbron. Hiermee verloor hij de wedstrijd van de godin Athene, die de olijfboom uitvond. Later schonk Poseidon de mensheid het paard. Met dit geschenk was men wel erg blij, al was het voor Poseidon te laat om nog beschermer van Athene te worden.

Hermes wordt vaak door op pad gestuurd om boodschappen van de goden over te brengen. Zo stuurt Zeus hem naar Aeneas klik hier voor het verhaal van De reis van Aeneas om hem aan zijn plicht te herinneren. Door zijn gevleugelde sandalen is hij extra snel op zijn bestemming. Hij leende zijn sandalen uit aan de held Perseus toen die de Medusa probeerde te verslaan klik hier voor het verhaal van Avonturen van de held Perseus

Zijn speciale staf heeft Mercurius gekregen van Apollo. Met deze staf kan hij vrede stichten. De eerste keer probeerde hij het uit op twee vechtende slangen. Nadat ze aangeraakt waren met de staf kronkelden ze zich vreedzaam om de staf heen.

Op aarde is Hermes (Mercurius) de god van iedereen die onderweg was. Op kruispunten stonden ook vaak beeldjes om reizigers te beschermen.

Tenslotte is hij de gids die de doden naar het dodenrijk, de onderwereld, begeleidt.

Dionysus is meestal het middelpunt van een vrolijk feest waar veel wijn bij geschonken wordt. Hij is omringd door allerlei vreemde wezens zoals saters (menselijke wezens met hoorns, en geitestaart en bokkepoten) en silenen (wezens met puntige oren en paardebenen) die wild dansen en zingen.

In zijn jonge jaren maakt hij een wereldreis om de mensen overal te leren druiven te verbouwen en daarvan wijn te maken. Op één van zijn reizen werd hij gevangen door zeerovers klik hier voor het verhaal Dionysus gevangen door zeerovers, die hij vreselijk heeft laten schrikken.
In een ander bekend verhaal liet Dionysus de domme koning Midas een wens doen, als beloning voor zijn gastvrijheid. klik hier voor het verhaal Midas mag een wens doen

In de lente was het feest van Dionysus. Een onderdeel daarvan was een wedstrijd in opvoeringen. Hieruit is het toneel ontstaan.

Hades wordt ook wel Pluto (de Rijke) genoemd omdat zich onder de aarde bodemschatten bevonden. Maar de naam Hades of Pluto werd liever helemaal niet uitgesproken want het bracht ongeluk zijn naam te noemen. Hades was een broer van Zeus, die over de hemelen heerste en Poseidon, heerser van de zee. Hades kreeg na de Titanenstrijd klik hier voor het verhaal van OlympiŽrs en Titanen, hoe Zeus de Oppergod werd de onderwereld, het rijk der doden, toegewezen. Hij zit er op zijn ebbehouten troon met zijn tweetandige scepter in zijn hand. Van de Cyclopen had hij een helm gekregen. Deze met hondevel overtrokken helm maakte de drager onzichtbaar.
De driekoppige hellehond Cerberus hield de wacht aan de poort van het dodenrijk. Er was altijd wel één van de driekoppen wakker om iedereen probeerde te vluchten onmiddelijk te verslinden.

Hades was getrouwd met Persephone, dochter van de oogstgodin Demeter klik hier voor het verhaal van Hades ontvoert Persefone. Persephone bracht alleen de wintermaanden bij haar echtgenoot onder de aarde door.

De wilde herdersgod Pan is de god van de bergen en wouden, woeste en verlaten plekken. Hij beschermt herders en hun kudden, jagers, vissers en imkers.

Hij woont in een grot in het liefelijke groene Arcadië. Overdag slaapt hij, 's nachts zwerft hij door de bossen en zaait "paniek", door mensen en dieren plotseling te laten schrikken.

Pan danst graag en speelt vaak op zijn fluit maar het liefst zit hij achter de nimfen aan. Zo komt hij ook aan zijn panfluit: Syrinx, een waternimf, veranderde vlak voordat Pan haar kon pakken in een rietstengel. Pan sneed de rietstengel af en van deze stengel maakte hij zijn eerste panfluit.

Pan kon prachtig spelen op zijn panfluit. Hij heeft wel eens een wedstrijd gehouden met Apollo, die op zijn lier speelde, koning Midas wees de winnaar aan. klik hier voor het verhaal van De oren van koning Midas

© 2002-2020 out of the blue